Pan Dr Gerencsér – Konsul Generalny Węgier w Krakowie zaprasza w dniu 15. marca br. o godz. 17.30 do Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie na uroczysty pokaz węgierskiego filmu „Miłość i hazard” (z napisami polskimi).

Szczegóły zawarte w załączonym Zaproszeniu. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności zgodnie z adnotacją w dolnej części Zaproszenia.

Serdecznie zapraszamy na film, który naprawdę warto obejrzeć!

Zarząd TTPW

zaproszenie ogolne

Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Tarnowie oraz Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier mają zaszczyt zaprosić na Uroczystości Obchodów 230. Rocznicy Urodzin Gen. Józefa Bema. Są one objęte Honorowymi Patronatami Ambasady Węgier w Warszawie oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.


Te doniosłe Uroczystości mają na celu przypomnienie sylwetki Gen. Józefa Bema – Tarnowianina, inżyniera, bohatera Polski, Węgier, Turcji i całej Europy. Postaci, która niestety w Polsce zaczyna znikać w powszechnej pamięci. A zasługuje na to by być wzorem nie tylko bohatera, patrioty ale również wybitnego inżyniera – twórcy artylerii rakietowej oraz pierwszej polskiej organizacji inżynierskiej – Towarzystwa Politechnicznego w Paryżu.

Szczegóły w Zaproszeniu poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

 

zaproszenie 230 1

zaproszenie 230 2

W środę, dnia 13. marca br. w siedzibie TTPW gościć będziemy prof. Kovácsa Istvána, który przejedzie do nas prosto z Budapesztu. Ten wieloletni Przyjaciel naszego Towarzystwa będzie promował swoją kolejną książkę. Jej tytuł brzmi obiecująco: „Anatomia przyjaźni polsko – węgierskiej do XVII w.”

Będzie to nie tylko nowe spojrzenie na stosunki polsko – węgierskie w dawnych czasach, ale również szansa na niewątpliwie ciekawe rozmowy z Autorem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zarząd TTPW

 

W siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier od kilku lat prowadzony jest dla chętnych kurs języka węgierskiego

Kurs dotyczy różnych wiekowo oraz różnych poziomów znajomości języka od stopnia zerowego po bardziej zaawansowanych uczniów. Zajęcia odbywają się w grupach. Prowadzi je lektorka z Instytutu Hungarystyki UJ, co roku bierze udział w lekcjach około 20 osób, kurs idzie cyklem akademickim czyli obejmuje 7 miesięcy nauki

Nauka opiera się na materiałach, książkach, słownikach – jest to także wiedza o Węgrzech i wspólnej historii. W celu sprawdzenie nabytych umiejętności co roku organizowane są także wspólne wyjazdy na Węgry. Zwyczajowo lekcje trwają w siedzibie Towarzystwa w czwartki co tydzień w rytmie roku akademickiego

W tym roku czas trwania kursu obejmuje spotkania od 5 marca 2022 – 30 październik 2022

Towarzystwo złożyło wniosek o wsparcie finansowe ze strony Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Po kwalifikacjach wniosek został przyjęty i skierowany do realizacji. Wobec rosnących kosztów utrzymania lokalu i samych zajęć otrzymane wsparcie finansowe pozwoli kontynuować naukę języka węgierskiego.