Történelem

A lengyel - magyar kapcsolatoknak régi hagyománya van: a két ország államiságának alapítása idejéig nyúlik vissza, már a Piast és Árpád korig. E nemzetek és államok sorsa már a reneszánsz korban összefonódott, amikor Lengyelországban és Magyarországon a Jagelló-ház uralkodott - különösen Báthory István és Jagelló Anna idején.

A lengyel - magyar barátság  a Népek Tavasza – 1848-49 - idején mélyült el igazán, amikor több lengyel parancsnok, tiszt is vezette a seregeket, melyek a magyar nemzet szabadságáért harcoltak. Elsősorban Bem József, az erdélyi hadsereg főparancsnokának nevét kell megemlíteni, valamint Henryk Dembiński tábornokét, aki a magyar hadsereg főparancsnoka is volt, Józef Wysocki tábornok nevét, akit a lengyel légió megalapítójaként ismerünk. Mellettük számtalan hős nevét megemlíthetjük.