Tarnów, 12 marca 2020

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym jesteśmy zmuszeni przesunąć termin Walnego Zebrania zaplanowanego na 17 marca 2020 r.. W zależności od rozwoju sytuacji zaproponujemy nowy termin i prześlemy go do Państwa drogą mailową.

Z poważaniem,
Prezes TTPW
Wiesława Kozaka-Jaworska

Tarnów 3 marca 2020 r

Szanowni Państwo
Członkowie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 17 marca (wtorek) 2020 roku o godzinie 17:00 lub w drugim terminie o godzinie 17:15

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji: Wnioskowej, Uchwał i Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie finansowe i ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 8. Dyskusja.
 9. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Wybór nowych władz Towarzystwa.
 11. Wolne wnioski.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Zarząd TTPW

Wszystkich miłośników Węgier i kultury węgierskiej zapraszamy już w najbliższy wtorek 10 grudnia o godzinie 17:30 do siedziby Towarzystwa na spotkanie z p. Borysem Płonką, autorem książki „Węgrzy.Stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów”.

Jest to jedyne tego typu dzieło o demografii Węgier (500 stron, ponad 100 barwnych map, tabeli i wykresów), które autor opracowywał przez kilkanaście lat.

Zachęcamy do zapoznania się recenzją książki, dostępną pod linkiem https://twojahistoria.pl/2018/12/21/monumentalne-dzielo-z-mala-wpadka-recenzja-borys-plonka-wegrzy-stosunki-demograficzno-etniczne-na-przestrzeni-dziejow/#2

W trakcie spotkania, oprócz dyskusji, będzie można także kupić powyższą publikację w cenie 45 zł (miękka oprawa) lub 55 zł (twarda oprawa).

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier od pażdzierika kontynuuje naukę języka węgierskiego.

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do końca września 2019 r w siedzibie TTPW w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 10 we wtorki i czwartki w godz.17.00-19.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 696 625 429.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !