W dniu 4. czerwca br. gościliśmy w siedzibie TTPW prof. Istvána Kovács’a.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej i roboczej atmosferze. Profesor w nawiązaniu do jego„Anatomii przyjaźni” przedstawił ciekawe elementy współpracy i podstaw przyjaźni między naszymi narodami. Odpowiadał również na wiele pytań ze strony zgromadzonych słuchaczy.

Wizyta ta była zapowiadana przez p. Profesora jako pożegnalna nie tylko w Towarzystwie, ale również w Polsce. Obserwując werwę, niezwykle emocjonalny wykład i udział w dyskusji naszego Gościa, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że ta pogłoska może być prawdziwa. To zapewne był tylko pretekst, aby spotkać się z nami. A my liczymy na kolejne spotkania.

Dużo zdrowia i sił Panie Profesorze! Czekamy na kolejne odwiedziny w Tarnowskim Towarzystwie Przyjaciół Węgier.
(kk)

 

Tradycyjna, coroczna wycieczka edukacyjna wieńcząca kolejny rok nauki języka węgierskiego przez kursantów i członków Towarzystwa, odbyła się w dniach od 30. maja do 2. czerwca br.

Tym razem poznawaliśmy bliżej wschodnie tereny Węgier. Odwiedziliśmy między innymi okolice Mátészalka, Vaja, Nyiregyhaza, Kisvárda oraz miejsce „trójstyku” granic Węgier, Ukrainy i Rumunii. Przy okazji „zahaczyliśmy” o dobrze nam znany region Tokaj i zamek w Boldogkőváralja z rycerską knajpą w podziemiach.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze rzadziej odwiedzanymi terenami Węgier, wzbogacić wiedzę historyczną o tych terenach, zapoznać się z wieloma zabytkami, delektować się nowymi smakami kuchni węgierskiej (zwłaszcza jajecznymi śniadaniami), wspaniałymi winami oraz sprawdzić w praktyce swoje umiejętności językowe.

Niewątpliwie będziemy dalej kontynuować tę tradycję w następnych latach.
(kk)

 

W dniu 24. maja b.r. w Krakowie miały miejsce obchody Jubileuszu 30-lecia powstania Konsulatu Generalnego Węgier, na które został zaproszony Prezes TTPW Krzysztof Kołaciński.

Część oficjalna odbywała się na zewnątrz budynku Konsulatu (Pałacu Goetzów) przed jego głównym wejściem. Licznie przybyli przedstawiciele węgierskiego korpusu dyplomatycznego związanego z pracą w Polsce (w tym byli konsulowie), przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samorządowych, świata nauki, Kościoła, Wojska, stowarzyszeń polsko węgierskich i osoby działające na rzecz współpracy polsko – węgierskiej.

Po przemówieniach J.E. Ambasador dr Orsolyi Kovács, Konsula Generalnego Węgier dr Tibora Grencséra, Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Klęczara oraz przewodniczącego Polsko – Węgierskiej Grupy Parlamentarnej Łukasz Kmity, p. Ambasador wręczyła węgierskie Srebrne Krzyże Zasługi dwojgu osobom szczególnie zasłużonym w Małopolsce (Krakowie) na rzecz współpracy polsko – węgierskiej.

Następnie wyświetlono węgierski film animowany („sypany piaskiem”), w którym twórca przedstawił portrety słynnych postaci tworzących historyczne związki przyjaźni między Polską i Węgrami. Już sama technika tworzenia obrazów a i tematyka filmu przypominająca te związki wzbudzały duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności. Gdy po zakończeniu filmu artysta ukazał się na balkonie konsulatu, otrzymał gromkie brawa.

Część nieoficjalna odbywała się wewnątrz budynku konsulatu a jej najważniejszym momentem było spotkanie między innymi z p. ambasador dr Orsolyą Kovács, wcześniejszym ambasadorem Węgier w Polsce p. Ákosem Engelmayerem, konsulami generalnymi którzy pełnili służbę w Krakowie: prof. Istvanem Kovácsem i dr Adrienne Körmendy.

W trakcie części nieoficjalnej Prezes TTPW złożył w imieniu Towarzystwa, na ręce p. Konsula Generalnego stosowny List Gratulacyjny.
(kk)

Link do zdjęć udostępnionych przez Konsulat: https://www.facebook.com/photo?fbid=469028745499416&set=pcb.46902889883273434

 

Budynki przy ul. L. Waryńskiego zostały postawione w latach 50-tych w miejscu zniszczonej zabudowy ulicy, która w okresie okupacji hitlerowskiej stała się częścią utworzonego przez Niemców getta.

W budynku pod numerem 10. znajduje się od dawna siedziba naszego Towarzystwa, a ponieważ upływający czas daje się we znaki również budynkom, mieliśmy serię drobnych lecz uciążliwych awarii. W trzech miejscach nastąpiło uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych obsługujących wyższe piętra.

W drugim i trzecim tygodniu maja b.r., dzięki interwencji Kol. Wiceprezes Wiesławy Jaworskiej, pojawiły się ekipy hydraulików, którzy usunęli przecieki w dwóch najgorszych miejscach. Wiązało się to z rozkuwaniem stropów, wymianą elementów rur kanalizacyjnych, pracami murarskimi i malarskimi. No i oczywiście wszystko (mimo dbałości panów o zachowanie porządku) z koniecznością szeroko zakrojonych prac porządkowych.

Niestety pozostał jeszcze jeden zaciek w sali głównej, ale mamy nadzieję, że awaria zostanie usunięta w mieszkaniu nad salą i u nas wystarczy tylko malowanie maskujące.

Prezes TTPW pragnie złożyć serdeczne podziękowania Kol. Wiceprezes Wiesławie Jaworskiej za sprowadzenie ekip administratora jakim jest ZBM oraz osobisty nadzór nad robotami i udział w pracach porządkowych wraz z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa w osobach Kol. Kol. Krzysztofa Czuby, Klaudiusza Stachaczyńskiego i Kol. Urszuli Cieślikowskiej. Dzięki ich pracy nasza siedziba została doprowadzona do porządku.

DZIĘKUJEMY BARDZO w imieniu wszystkich Członków Towarzystwa!

(kk)

Oficjalne pożegnanie J.E. Pani Ambasador Węgier

Na zaproszenie Pana Dr Gerencsér’a – Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, przedstawiciele TTPW w osobach Kol. Kol. Prezesa Krzysztofa Kołacińskiego i Wiceprezesa Andrzeja Szpunara uczestniczyli w oficjalnym pożegnaniu J.E. Ambasador Węgier w Polsce Pani Dr Kovács Orszoly’i. Pani Ambasador kończy bowiem siedmioletnią kadencję w Polsce na tym stanowisku.

Uroczystość miała miejsce w dniu 29. kwietnia br. w prywatnej rezydencji Konsula w Krakowie. Obecni byli posłowie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych oraz współpracujących z Węgrami stowarzyszeń i innych organizacji z terenów południowej i południowo-wschodniej Polski.

W części oficjalnej Kol. Prezes w przemówieniu przedstawił zgromadzonym krótką historię TTPW oraz złożył serdeczne podziękowania za przychylność i życzliwe wsparcie Pani Ambasador dla naszego Towarzystwa. Następnie złożył życzenia osobiste oraz podtrzymywania dalszej współpracy między naszymi Narodami w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Pani Ambasador obiecała, że zachowa w pamięci nasze Towarzystwo i przy okazji przyszłych wizyt w Polsce będzie się starała odwiedzać i nas w Tarnowie.

Po przemówieniach była okazja na swobodne rozmowy z Panią Ambasador, Panem Konsulem i jego Małżonką oraz zaproszonymi gośćmi.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania szerszemu gronu historii i działalności najstarszego w Polsce stowarzyszenia kultywującemu braterskie związki polsko – węgierskie, jakim jest od 1956 roku Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.

(kk)
(foto. Piotr Mucha)