Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 10 maja (wtorek) 2022 roku o godzinie 17:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie TTPW
5. Zamknięcie zebrania

Godzina 18:00 prelekcja połączona z prezentacją: 
Árpád Nagy Naród Księcia Saba – Seklerzy

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie i zwrotną informację o udziale w zebraniu.

 

W siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier od kilku lat prowadzony jest dla chętnych kurs języka węgierskiego

Kurs dotyczy różnych wiekowo oraz różnych poziomów znajomości języka od stopnia zerowego po bardziej zaawansowanych uczniów. Zajęcia odbywają się w grupach. Prowadzi je lektorka z Instytutu Hungarystyki UJ, co roku bierze udział w lekcjach około 20 osób, kurs idzie cyklem akademickim czyli obejmuje 7 miesięcy nauki

Nauka opiera się na materiałach, książkach, słownikach – jest to także wiedza o Węgrzech i wspólnej historii. W celu sprawdzenie nabytych umiejętności co roku organizowane są także wspólne wyjazdy na Węgry. Zwyczajowo lekcje trwają w siedzibie Towarzystwa w czwartki co tydzień w rytmie roku akademickiego

W tym roku czas trwania kursu obejmuje spotkania od 5 marca 2022 – 30 październik 2022

Towarzystwo złożyło wniosek o wsparcie finansowe ze strony Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Po kwalifikacjach wniosek został przyjęty i skierowany do realizacji. Wobec rosnących kosztów utrzymania lokalu i samych zajęć otrzymane wsparcie finansowe pozwoli kontynuować naukę języka węgierskiego.

W związku z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej, które przypadają  na dzień 23 marca w Tarnowskim Towarzystwie Przyjaciół Węgier gościła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie. Spotkanie zainicjowała Pani Grażyna Sabat.  Na spotkaniu, które odbyło się 9 marca Andrzej Szpunar – prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier przedstawił „węgierskie” miejsca w Tarnowie. Miejsca, tablice, pomniki, upamiętnienia, obok których przechodzimy w życiu codziennym a które mają swoją historię  i swoje znaczenie zarówno dla Węgrów jak i Polaków, nie tylko mieszkańców Tarnowa.
 
Pierwsze z nich to oczywiście Mauzoleum generała Józefa Bema w Parku Strzeleckim, następne to pomnik generała przy ulicy Wałowej. Okazale prezentuje się Brama Seklerów przy ul. Krakowskiej, dar cieśli z Siedmiogrodu a za bramą kopijniki (drewniane pamiątkowe stelle) Norberta Lippóczego, Węgra, Honorowego Obywatela miasta Tarnowa i Michała Forgona węgierskiego historyka poległego w czasie I Wojny Światowej. W tle zaś widać pomnik Sándora Petofiego, poety i adiutanta gen. Józefa Bema, dar mieszkańców Kiskőrös. 
 
Na przedstawionej prezentacji wstąpiono także pod budynek, który stoi na miejscu domu w którym urodził się gen. Józef Bem przy Burku o czym informuje pamiątkowa tablica, a także pod tablicę poświęconą Józefowi Antalowi wielkiemu przyjacielowi i obrońcy Polaków, którzy schronili się na Węgrzech po przegranej we wrześniu 1939 roku. Wspomniano także Norberta Lippóczego Węgra o duszy Polaka, któremu los dał dwie ojczyzny jak napisane jest na jego epitafium na Cmentarzu Starym.
 
Spotkanie zakończyła rozmowa o trudnym języku węgierskim i jego niezwykłych nazwach na rzeczy powszechnie nazywane inaczej w języku mieszkańców Europy, jak np. komputer – po węgiersku számitógép.
 
 
W tym roku, zaplanowane oficjalne obchody Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, które miały się odbywać w Bochni z udziałem prezydentów obu krajów, zostały odwołane ze względu na sytuację polityczną.
 
To nie przeszkodziło Tarnowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Węgier w zorganizowaniu tego Święta we własnym zakresie. W siedzibie TTPW spotkało się grono miłośników Węgier, aby wspólnie przypomnieć związki łączące oba kraje. 
 
Zebranych powitała oraz przypomniała genezę Święta Wiceprezeska Towarzystwa p. Wiesława Jaworska. Następnie Prezes p. Andrzej Szpunar przedstawił prezentację obejmującą nieznane zdjęcia z życia inż. Norberta Lippóczego oraz przypomniał fragmenty jego życiorysu. 
 
11. marca obchodziliśmy 120 rocznicę urodzin tego „Węgra z duszą Polaka” jak sam o sobie mawiał, współzałożyciela Towarzystwa oraz Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Nieznane nam wcześniej zdjęcia z p. Norbertem udostępniła ze swoich albumów rodzinnych Kol. Elżbieta Klepacka .
 
Po prezentacji, przy kieliszku wina tokajskiego i wspaniałych pogacsa’ch (dzieła Kol. Wiceprezeski) wywiązała się dyskusja wspomnieniowa o tej wspaniałej postaci. Należy zwrócić uwagę, że N.Lippóczy (urodzony w Tállya, region Tokaj na Węgrzech) w okresie międzywojennym prowadził w Tarnowie piwnicę win tokajskich.
 
Kolejnym elementem spotkania była prezentacja książki pt. „Sekrety Budapesztu” (wyd. Księży Młyn) autorstwa Członka Towarzystwa – Kol. Waldemara Kuglera. Autor – przewodnik po Budapeszcie i organizator turystyki, przybliżył słuchaczom (z których wielu zna to miasto jak „swoje”) ciekawostki nieznane nawet rodowitym budapesztańczykom. Niektórzy z członków Towarzystwa posiadali już tę książkę, ale wszyscy z uwagą wysłuchali opowieści Autora o tym jak książka powstawała oraz co bardziej interesujących epizodach z książki. Książka dotarła już do jednego z rodowitych budapesztańczyków znającego język polski i wzbudziła w nim podziw. Rzeczywiście opisywane ciekawostki z międzywojennego Budapesztu są nawet tam mało znane, dlatego zasługują w pełni na miano „sekretów”.
 
Dyskusje o kontaktach polsko – węgierskich trwały do późnych godzin wieczornych, zwłaszcza że wśród obecnych znalazł się Węgier „z krwi i kości” – mąż jednej z koleżanek.
 
Okladka Sekrety Budapesztu
 
Okladka Sekrety Budapesztu2