Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier tradycyjnie jak co roku już od 44 lat,
zaprasza na kurs języka węgierskiego.

 

Zajęcia prowadzone są w siedzibie TTPW w Tarnowie przy ul. L. Waryńskiego 10, w każdy czwartek w trzech grupach zaawansowania począwszy od początkujących.
Planowane rozpoczęcie zajęć od 6 października br.

Towarzystwo zapewnia doświadczoną lektorkę – Wykładowczynię na Wydziale Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, możliwość zakupu podręczników, dostęp do materiałów ćwiczeniowych, możliwość wyjazdu na kilkudniowy pobyt szkoleniowy na Węgrzech.

TTPW korzysta ze wsparcia Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (od b.r.) oraz rozległych kontaktów instytucjonalnych oraz osobistych z Węgrami.

 

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00:
• telefoniczny na numer 14 621 17 06
• osobisty – w siedzibie TTPW
w pozostałe dni w godzinach od 9.00 do 20.00 – tel. 696 625 429

 

PRZEKONAJ SIĘ, ŻE WARTO POZNAĆ JĘZYK ODWIECZNYCH PRZYJACIÓŁ!!!

 

W czwartek 14. lipca, w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolnego nauki języka węgierskiego.

Kursy te prowadzone przez Towarzystwo rozpoczęły się już w 1988 r. i ciągle znajdują się chętni do bliższego poznania języka naszych węgierskich przyjaciół. Jedynie covidowa pandemia dokonała półtorarocznego wyłomu w ciągłości kształcenia.

Przeciętnie około 20 osób rocznie (w podziale na grupy o różnym stopniu zaawansowania) decyduje się zmierzyć z karkołomnym wyzwaniem jakim jest dla większości z nas nauka tego języka.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia od 2000 r. lektorka p. mgr Lidia Żołnierek – starszy wykładowca Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W tym roku Towarzystwo uzyskało finansowe częściowe (sześciomiesięczne) wsparcie kursu języka węgierskiego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Sprawdzianem postępów w nauce języka węgierskiego jest dla kursantów coroczna, czerwcowa wycieczka dydaktyczna na Węgry. Uczestnicy kursu mają możliwość próby praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w warunkach „bojowych”. Przy okazji poznają (lub utrwalają już poznane) historię, obyczaje, kuchnię oraz zalety życia w kraju „kultury winnej”.

Jeżeli nie chcesz czuć się na Węgrzech jak na „tureckim kazaniu” odważ się i spróbuj zmierzyć się z wyzwaniem. Od września (w tym roku wyjątkowo miesiąc wcześniej) rozpoczyna się nowy rok szkolny nauki języka węgierskiego. Chętni są mile widziani. Zapraszamy tych, którzy nie mieli do czynienia z tym językiem, ale również tych którzy chcą go doskonalić.

Oprócz nauki języka Towarzystwo prowadzi bogatą działalność kulturalno – popularyzatorską. Organizowane są wieczory autorskie z pisarzami węgierskimi, spotkania z ciekawymi postaciami życia Węgier, wystawy i inne wydarzenia.

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier współpracuje z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie oraz wieloma instytucjami i znanymi postaciami węgierskimi.
(kk)

 

 

 

Jednym z zadań stawianych sobie od wielu lat przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier jest prowadzenie kursu nauki języka węgierskiego. Znajomość języka ułatwia kontakty i pomaga lepiej poznać przyjaciół, ich obyczaje i kraj.
Praktyczne umiejętności językowe najlepiej sprawdzać tam, gdzie język używany jest na co dzień, a więc w kraju jego pochodzenia. Taką formą treningu językowego dla uczestników kursu są coroczne, kilkudniowe, czerwcowe wyjazdy w różne regiony Węgier.

Tegoroczne „lekcje terenowe” zostały wsparte finansowo przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Słuchacze odwiedzili miasto Gyula leżące na południowym wschodzie Węgier w pobliżu granicy z Rumunią.

Każdy miał możliwość sprawdzenia swoich zdolności posługiwania się językiem węgierskim w przestrzeni rzeczywistej, w różnych sytuacjach. Dotyczyło to osób o różnym stopniu zaawansowania językowego. Od początkujących do wieloletnich weteranów kursów. Wszystkich wspomagała nasza lektorka Pani Lidia Żołnierek – wykładowca Instytutu Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowym wsparciem były prowadzone przez nią cowieczorne zajęcia językowe podsumowujące każdy dzień.

Gyula to przepiękne pełne zieleni i zabytków ponad trzydziestotysięczne miasto o niskiej zabudowie. Mieliśmy możliwość zwiedzenia nietypowego Zamku, pałacu rodu Almásy, domu pamięci Ferenca Erkela (twórcy hymnu węgierskiego), domu szlacheckiego, kawiarni „Stuletniej” (a właściwie 162-letniej), w końcu Muzeum Kiełbasy Gyulańskiej oraz wielu innych ciekawych miejsc. Koniecznie wspomnieć należy o kwintesencji życia Węgrów – wspaniałych knajpkach, winiarniach, kawiarniach, których nie dawało się ominąć obojętnie. 

Należy również wspomnieć o tym, że mieliśmy także możliwość zaopatrzenia się w niepowtarzalne prawdziwie węgierskie artykuły spożywcze w formie stałej i płynnej, z której skwapliwie skorzystaliśmy.

Wróciliśmy do Tarnowa przekonani, że nasza nauka nie idzie na marne, że język Bratanków choć bardzo odmienny i trudny w nauce, daje się opanować. Zwłaszcza, że Węgrzy nadal są bardzo otwarci i przyjaźni do nas oraz doceniają (a nawet rozumieją!) nasze starania językowe. (kk)

 

 

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 10 maja (wtorek) 2022 roku o godzinie 17:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie TTPW
5. Zamknięcie zebrania

Godzina 18:00 prelekcja połączona z prezentacją: 
Árpád Nagy Naród Księcia Saba – Seklerzy

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie i zwrotną informację o udziale w zebraniu.