W siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier od kilku lat prowadzony jest dla chętnych kurs języka węgierskiego

Kurs dotyczy różnych wiekowo oraz różnych poziomów znajomości języka od stopnia zerowego po bardziej zaawansowanych uczniów. Zajęcia odbywają się w grupach. Prowadzi je lektorka z Instytutu Hungarystyki UJ, co roku bierze udział w lekcjach około 20 osób, kurs idzie cyklem akademickim czyli obejmuje 7 miesięcy nauki

Nauka opiera się na materiałach, książkach, słownikach – jest to także wiedza o Węgrzech i wspólnej historii. W celu sprawdzenie nabytych umiejętności co roku organizowane są także wspólne wyjazdy na Węgry. Zwyczajowo lekcje trwają w siedzibie Towarzystwa w czwartki co tydzień w rytmie roku akademickiego

W tym roku czas trwania kursu obejmuje spotkania od 5 marca 2022 – 30 październik 2022

Towarzystwo złożyło wniosek o wsparcie finansowe ze strony Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Po kwalifikacjach wniosek został przyjęty i skierowany do realizacji. Wobec rosnących kosztów utrzymania lokalu i samych zajęć otrzymane wsparcie finansowe pozwoli kontynuować naukę języka węgierskiego.