L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Wiesława Kozaka - Jaworska
Prezes
2. Małgorzata Malec
Wice - Prezes
3. Andrzej Szpunar
Wice - Prezes
4. Barbara Tyka
Skarbnik
5. Marta Jurczak
Sekretarz
6. Urszula Cieślikowska
Członek
7. Rafał Koścień Członek
8. Krzysztof Czuba
Członek
9. Ryszard Reichert
Członek
10. Zygmunt Pawlina
Członek