Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 10 maja (wtorek) 2022 roku o godzinie 17:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie TTPW
5. Zamknięcie zebrania

Godzina 18:00 prelekcja połączona z prezentacją: 
Árpád Nagy Naród Księcia Saba – Seklerzy

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie i zwrotną informację o udziale w zebraniu.