W czwartek 14. lipca, w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolnego nauki języka węgierskiego.

Kursy te prowadzone przez Towarzystwo rozpoczęły się już w 1988 r. i ciągle znajdują się chętni do bliższego poznania języka naszych węgierskich przyjaciół. Jedynie covidowa pandemia dokonała półtorarocznego wyłomu w ciągłości kształcenia.

Przeciętnie około 20 osób rocznie (w podziale na grupy o różnym stopniu zaawansowania) decyduje się zmierzyć z karkołomnym wyzwaniem jakim jest dla większości z nas nauka tego języka.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia od 2000 r. lektorka p. mgr Lidia Żołnierek – starszy wykładowca Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W tym roku Towarzystwo uzyskało finansowe częściowe (sześciomiesięczne) wsparcie kursu języka węgierskiego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Sprawdzianem postępów w nauce języka węgierskiego jest dla kursantów coroczna, czerwcowa wycieczka dydaktyczna na Węgry. Uczestnicy kursu mają możliwość próby praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w warunkach „bojowych”. Przy okazji poznają (lub utrwalają już poznane) historię, obyczaje, kuchnię oraz zalety życia w kraju „kultury winnej”.

Jeżeli nie chcesz czuć się na Węgrzech jak na „tureckim kazaniu” odważ się i spróbuj zmierzyć się z wyzwaniem. Od września (w tym roku wyjątkowo miesiąc wcześniej) rozpoczyna się nowy rok szkolny nauki języka węgierskiego. Chętni są mile widziani. Zapraszamy tych, którzy nie mieli do czynienia z tym językiem, ale również tych którzy chcą go doskonalić.

Oprócz nauki języka Towarzystwo prowadzi bogatą działalność kulturalno – popularyzatorską. Organizowane są wieczory autorskie z pisarzami węgierskimi, spotkania z ciekawymi postaciami życia Węgier, wystawy i inne wydarzenia.

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier współpracuje z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie oraz wieloma instytucjami i znanymi postaciami węgierskimi.
(kk)