W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier przez Kol. Andrzeja Szpunara, w dniu 7. lutego br. Zarząd Towarzystwa dokonał wyboru jego następcy.

Na stanowisko Prezesa powołany został Kol. Krzysztof Kołaciński (dotychczasowy Wiceprezes) a wakujące stanowisko Wiceprezesa powierzono Kol. Andrzejowi Szpunarowi.

Dotychczasowemu Prezesowi składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy włożony w działalność Towarzystwa.

Jego Następcy życzymy, aby pewną ręką prowadził liczące sobie już 67 lat TTPW przez kolejne, trudne ze względów politycznych i gospodarczych lata, szanując i wzbogacając dotychczasowy dorobek Towarzystwa w zakresie podtrzymywania i rozwijania dalszej współpracy między narodami polskim i węgierskim.

ZARZĄD
Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier
w Tarnowie