W weekend 22. – 23. września br., Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier gościło 30 osobową grupę Polonii węgierskiej, która odwiedziła tereny Małopolski i Podkarpacia. Wycieczkę zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. gen. Józefa Bema na Węgrzech (www.bem.hu) i Samorząd Polski w Kőbánya w ramach konkursu złożonego w 2022 roku do Bethlen Gábor Alapkezelő Rt. (the Bethlen Fund Management) ze środków pozyskanych od Rządu Węgierskiego.

Szefową grupy była Pani Maria Davidowa przewodnicząca Samorządu Polskiego w Kőbánya. Kóbánya to X. dzielnica Budapesztu, gdzie znajdują się Kościół Polski, Dom Polski, Ogólnokrajowy Samorząd Polski, Polski Instytut Badawczy i Muzeum oraz Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech.

Pani Davidowa zwróciła się wcześniej do TTPW z prośbą o pomoc w organizacji zakwatero-wania grupy, zwiedzania Tarnowa ze wskazaniem na miejsca związane z gen. Józefem Be-mem oraz wyraziła chęć spotkania z przedstawicielami Towarzystwa w jego siedzibie.

Ze względu na to, że w tym czasie większość członków Zarządu TTPW przebywała w Szerencs na Węgrzech, pomoc dla grupy zaoferował Wiceprezes Towarzystwa Kol. Andrzej Szpunar. Jego proweniencja zawodowa była doskonałym darem dla goszczonej grupy. Lepszego opie-kuna i przewodnika nie można było znaleźć!

Program 4 dniowej wycieczki obejmował: Zwiedzanie Sanktuarium św. Kingi; Dom św. Kingi; Źródełko św. Kingi; zwiedzanie Bramy Se-klerów (dar Towarzystwa Siedmiogrodzkiego Światowej Federacji Węgrów, wzniesiona 16 czerwca 1999 r.) oraz miejsca mszy papieskiej.

W drugim dniu pobytu zwiedzano:
Leżajsk - Klasztor OO. Bernardynów i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Muzeum Pro-wincji Ojców Bernardynów;
Łańcut - Muzeum Zamku w Łańcucie (I piętro, parter), Stajnie i Powozownia oraz Park Przy-zamkowy.

Kol. Andrzej Szpunar zaproponował poszerzenie programu o wizytę w Muzeum Polaków Ra-tujących Żydów w czasie II wojny światowej im. Rodziny Ulmów oraz kościoła gdzie wysta-wione są relikwie Ulmów.
Następny dzień spędzono w Tarnowie. Zwiedzanie rozpoczęto od Galerii Panoramy Siedmiogrodzkiej na dworcu PKP. Do grupy dołączyli muzealnicy z Nyíregyháza będący gość-mi Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Deszczowa pogoda uniemożliwiła spacer po ulicy Krakowskiej więc następnym punktem pro-gramu było zwiedzanie Ratusza, gdzie nasi goście mogli także wejść na wieżę ratuszową. Wielkie zainteresowani wzbudził sędziwy (300 letni) zegar ratuszowy. Tu członek Zarządu TTPW Klaudiusz Stachaczyński demonstrował nakręcanie zegara i opowiadał o jego mechani-zmie. Niektórzy z gości spróbowali swych sił pomagając nakręcać zegar.

W Ratuszu nasi goście spotkali się Panią Prezydent Agnieszką Kawą, która zaproponowała dodatkowy punkt programu zwiedzania tj. wizytę w Pasażu Odkryć Centrum Nauki i Techniki. Węgrzy byli zachwyceni tym miejscem, tym bardziej, że rolę przewodnika po nim pełniła Pani Prezydent.

Z Ratusza wycieczka przeszła spacerem po Starym Mieście pod pomnik gen. Józefa Bema. Stąd zaś do siedziby Tarnowskiego Towarzystw Przyjaciół Węgier, gdzie przy kawie wysłucha-ła historii TTPW i opowieści o powrocie gen. Józefa Bema do Tarnowa w 1929 roku.

Autobusem podjechaliśmy pod Mauzoleum Gen. Józefa Bema w Parku Strzeleckim. Po wy-czerpaniu programu zwiedzania Tarnowa, obiad w restauracji „U Jana” zakończył wizytę w naszym Mieście. Kolejny dzień to Wieliczka i powrót do Budapesztu.

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zapoczątkują współpracę z węgierskimi Pola-kami i zintensyfikują sprawdzone w działaniu stosunki z przyjaciółmi Węgrami.
(asz, kk)