W dniu 23. października 1956 r. w Budapeszcie wybuchło zbrojne powstanie Węgrów zwane również rewolucją (węg. 1956-os forradalom) skierowane przeciw władzom komunistycznym rządzącym na Węgrzech. Iskrą zapalną stał się wiec studentów uniwersytetu technicznego, którzy zgromadzili się pod pomnikiem Gen. Józefa Bema w Budapeszcie.

Powstanie zakończyło się według oficjalnej wersji 4 listopada 1956 r. choć ostatnie walki trwały jeszcze do 10. listopada. Ciągle jest ono żywą raną na sercach Węgrów.

W tym pamiętnym miejscu, Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier uczciło rocznicę wydarzenia w szczególny sposób. Przedstawiciele Zarządu TTPW (Prezes Krzysztof Kołaciński i Wiceprezes Andrzej Szpunar) złożyli wiązankę biało – czerwonych róż u stóp Gen. Bema. Udało się to zrobić pomimo utrudnień z dostępem do pomnika, ze względu na przygotowania terenu do oficjalnych uroczystości rządowych w dniu 23. października. Dzień ten jest na Węgrzech Świętem Państwowym.
(kk)