Dnia 9. stycznia 2024 r. siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Tarnowie odwiedził z nieoficjalną wizytą p. Dr Tibor Gerencsér – Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Został przyjęty przez przedstawicieli Zarządu TTPW. Spotkanie miało charakter roboczy i przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Omówiono sprawy związane ze zbiegiem dwu ważnych dla Węgier i Tarnowa uroczystości.

Pierwsza z nich to 230. rocznica urodzin Gen. Józefa Bema, bohatera Węgier i Polski oraz w mniejszym stopniu Turcji, jako obrońcy Aleppo. Druga to obchodzone co roku 15 marca Święto Narodowe Węgier jako upamiętnienie rewolucji Węgierskiej Wiosny Ludów z 1848 roku. Główną postacią tej rewolucji był również Gen. Józef Bem.

Obchody rocznicy urodzin Gen. Józefa Bema w Tarnowie organizują tarnowska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej we współpracy z Tarnowskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier.

Głównym organizatorem jest FSNT – NOT w Warszawie, która ogłasza 2024 Rok – Rokiem Generała Inżyniera Józefa Bema.

Patronat Honorowy nad Uroczystościami Obchodów 230. Rocznicy Urodzin J. Bema w Tarnowie objęła p. Ambasador Kovács Orsolya.

Drugą ważną dla Tarnowa uroczystością są tradycyjne już w Tarnowie, obchody (w tym roku 176-tej) rocznicy wybuchu rewolucji Węgierskiej Wiosny Ludów z 1848 roku. Organizatorem jest p.Konsul Generalny Węgier w Krakowie we współpracy z p. Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą.

Pan Konsul oraz Prezes TTPW omówili założenia programów obydwu uroczystości podkreślając wagę tych wydarzeń zarówno dla Węgier, Polski jak i w szczególności dla Tarnowa.

Na zakończenie wizyty Pan Konsul przekazał na ręce Prezesa TTPW zestaw bardzo ciekawych książek, z których część jest napisana w języku węgierskim, ale większość w języku polskim. Wydawnictwa wzbogacą bibliotekę Towarzystwa a te w języku węgierskim będą zapewne wykorzystywane przez kursantów uczących się tego języka w TTPW. Szczególnie cenne są piękne atlasy i przewodniki turystyczne. Dar został przyjęty z wdzięcznością.

Strony kończąc spotkanie wyraziły chęć dalszych, częstych kontaktów aktywizujących naszą współpracę.

(kk)