Oficjalne pożegnanie J.E. Pani Ambasador Węgier

Na zaproszenie Pana Dr Gerencsér’a – Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, przedstawiciele TTPW w osobach Kol. Kol. Prezesa Krzysztofa Kołacińskiego i Wiceprezesa Andrzeja Szpunara uczestniczyli w oficjalnym pożegnaniu J.E. Ambasador Węgier w Polsce Pani Dr Kovács Orszoly’i. Pani Ambasador kończy bowiem siedmioletnią kadencję w Polsce na tym stanowisku.

Uroczystość miała miejsce w dniu 29. kwietnia br. w prywatnej rezydencji Konsula w Krakowie. Obecni byli posłowie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych oraz współpracujących z Węgrami stowarzyszeń i innych organizacji z terenów południowej i południowo-wschodniej Polski.

W części oficjalnej Kol. Prezes w przemówieniu przedstawił zgromadzonym krótką historię TTPW oraz złożył serdeczne podziękowania za przychylność i życzliwe wsparcie Pani Ambasador dla naszego Towarzystwa. Następnie złożył życzenia osobiste oraz podtrzymywania dalszej współpracy między naszymi Narodami w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Pani Ambasador obiecała, że zachowa w pamięci nasze Towarzystwo i przy okazji przyszłych wizyt w Polsce będzie się starała odwiedzać i nas w Tarnowie.

Po przemówieniach była okazja na swobodne rozmowy z Panią Ambasador, Panem Konsulem i jego Małżonką oraz zaproszonymi gośćmi.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania szerszemu gronu historii i działalności najstarszego w Polsce stowarzyszenia kultywującemu braterskie związki polsko – węgierskie, jakim jest od 1956 roku Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.

(kk)
(foto. Piotr Mucha)