Z okazji Węgierskiego Października 1956 roku, w lokalu Towarzystwa odbyło się spotkanie z byłym ambasadorem Republiki Węgier w Warszawie - ÁKOSEM  ENGELMAYEREM - świadkiem wydarzeń tamtych dni. Ákos Engelmayer - dziennikarz, tłumacz, dyplomata, wykładowca akademicki -przybliżył zebranym atmosferę i tragizm społeczeństwa węgierskiego w heroicznej walce z ówcześnie panującym reżimem stalinowskim.