Z okazji Węgierskiego Pażdziernika 1956 roku w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier odbyło się spotkanie członków i sympatyków. Zebrani wysłuchali krótkiego wystąpienia  prezes TTPW - Wiesławy Kozaka-Jaworskiej, która przybliżyła historię wybuchu i przebiegu powstania, zawiązania się pierwszego Komitetu niesienia pomocy Węgrom przez Tarnowian i zalążków powstania TTPW. W czasie spotkania odbyła się projekcja węgierskiego filmu fabularnego pt. " PHILEMON ÉS BAUCIS ", którego treść nawiązuje do wydarzeń tamtych dni.