Dzień przyjaźni polsko-węgierskiej był okazją do spotkania w lokalu Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier ze znanym węgierskim winiarzem z okolic Tokaju - Zoltánem HEGEDŰSEM.W spotkaniu udział wzięli członkowie, sympatycy oraz uczestnicy kursu j.węgierskiego wraz z lektorką - Lidią Żołnierek. Zebrani mogli zapoznać się z poszczególnymi etapami produkcji wina ich rodzajami a podczas degustacji ze smakami produkowanych win. Spotkanie uświetnione było pokazem slajdów prezentowanych przez Tomasza Sieńskiego z Winiarni u Lippoczych w Tarnowie.