W dniu 03 lipca 2014 r. zakończono kolejny rok kursu-lektoratu języka węgierskiego prowadzonego przez p. Lidię Żołnierek z Katedry Hungarystyki UJ w Krakowie. W roku szkolnym 2013/2014 w trzech grupach różnego stopnia zaawansowania kurs rozpoczęło 25 uczestników natomiast ukończyło 21 osób.

Wszyscy kursanci otrzymali oceny pozytywne i zadeklarowali dalszy swój udział w lektoracie w najbliższym roku szkolnym zapraszając wszystkich chętnych i zainteresowanych do rozpoczęcia nauki języka naszych bratanków.