Po przerwie wakacyjnej w dniu 2 października 2014 r. wznowiono kolejny rok nauki języka węgierskiego, który rozpoczęło 24 osoby / w tym 5 osób rozpoczęło podstawowy stopień /. Kurs prowadzony jest przez lektora języka węgierskiego - p.mgr Lidię Żołnierek z Katedry Hungarystyki UJ w Krakowie.