Program obchodów uroczystości w Tarnowie z okazji
60 rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech

kwiecień 2017 r

 

logo ttpw duze       logo 1956 duze

 

Organizator: Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier
Główny Patron: Dr. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Węgier w Krakowie
Wspierający: Komitet Pamięci Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech.
Partnerzy: Samorząd Miasta Tarnowa, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Fundacja o Jawność i Społeczeństwo Obywatelskie, Balatonfűzfő, Węgry
Eksperci: Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Małgorzata Malec, wice prezes TTPW, Viola Horváth, menedżer kulturalny, Węgry


Zamierzania programu

Polska odgrywa ważną rolę w roku jubileuszowym jako kraj bardzo zaangażowany w rewolucję węgierską a także z powodu wciąż żywych kontaktów między oboma krajami.

Na szczególną uwagę zasługuje miasto Tarnów, które pełni znaczną rolę nie tylko jako miejsce narodzin ojczulka Bema, ale dzięki solidarności z rewolucją węgierską, ma szczególny udział w pielęgnowaniu węgierskiej kultury, historii i tradycji w ciągu ostatnich sześciu dekad. W Tarnowie już w pierwszych dniach rewolucji obywatele miasta połączyli swe siły aby pomóc ludziom będącym w potrzebie.
Lippóczy Norbert, winiarz . który odnalazł drugą ojczyznę w Tarnowie i założył TarnowskieTowarzystwo Przyjaciół Węgier przez lata kultywował przesłanie rewolucji węgierskiej oraz wartości węgierskiej kultury w mieście. Praca ta jest kontynuowana nieprzerwane od 60 lat przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier co jest zjawiskiem bez precedensu.

Dziesiątki imprez organizowanych przez Towarzystwo świadczą o żywej pamięci rewolucji węgierskiej, o kulcie gen. Józefa Bema, o rozpowszechnianiu kultury węgierskiej. W różnych częściach miasta znajdują się tablice pamiątkowe, pomniki, drewniane kopijniki zachowując pamięć o węgierskiej przeszłości, wspólnych bohaterach i wartościach.

Cel programu

Naszym programem chcemy osiągnąć wielorakie cele, spośród których pierwsze miejsce zajmuje wspomnienie o wydarzeniach rewolucji sprzed 60 laty ,aby oddać hołd osobom kształtującym historię, niezależnie czy byli Polakami czy Węgrami.

Oprócz pamięci pragniemy stworzyć archiwum dokumentacji, które utrzyma i pokaże wydarzenia owego czasu, działalność założycieli TTPW i wyniki przez nich osiągnięte.
Dwujęzyczna strona internetowa, digitalizacja, wywiady, życiorysy są konieczne, tak aby nie zgubić w niepamięci zapomnieć o wydarzeniach historycznych i działalności TTPW. Bardzo ważne jest zaangażowanie młodych ludzi w tę pracę, oraz działania aby pozwiększyć ich wrażliwość na ten temat.

Planowana uroczystość okazja dobrze się nadaje jest dobrą okazją do przedstawienia historycznych wydarzeń w sposób atrakcyjny młodym ludziom aby ta wiedza pozostała w ich pamięci celem przekazania jej kolejnym pokoleniom.

Wśród naszych planów znajduje się zorganizowanie sesji pamiątkowej, wystawy, koncertu galowego, stworzenie dwujęzycznej strony internetowej, wywiady, życiorysy, digitalizacja dokumentów, odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Rezultaty programu

Realizując nasz program w godny sposób wspomnimy o działalności Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier nie zapominając o tym, aby te osiągnięcia dotarły do kolejnych pokoleń, jednocześnie uwrażliwiając je na tematy takie jak wolność, patriotyzm, braterstwo. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i wielu pokoleń, aby duch rewolucji węgierskiej nadal został żywy.
Na organizowane przez nasz zdarzenia zapraszamy mieszkańców miasta, przedatwicieli władz i osoby publiczne, członków organizacji pozarządowych, pracowników instytucji, nauczycieli i uczniów szkół.

 

 

 

logo 1956 duze

Program wspierany przez węgierski Komitet Pamięci powołany dla uczczenia 60 rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech.