Z okazji 225 rocznicy urodzin gen. J.Bema przedstawiciele Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier pod przewodnictwem prezes Wiesławy Kozaka - Jaworskiej złożyli wieniec u stóp bohatera Polski i Węgier.