15 marca 2019 r, z okazji Święta Narodowego Węgier gościliśmy w Tarnowie grupę Węgrów, którzy przybyli do nas z różnych miast z rejonu północno - zachodnich Węgier.

O godz.17.00 delegacja Węgrów i przedstawicieli Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier spotkały się przy pomniku Sándora Petöfiego przy ul. Krakowskiej. Prowadzącą uroczystość była Małgorzata Malec - wiceprezes TTPW.

W trakcie uroczystości chór ze Szkoły Podstawowej nr 15 im.gen. Józefa Bema pod kierownictwem p.Renaty Wieczorek odśpiewał hymny narodowe Węgier i Polski oraz pieśń narodową "KOSSUTH NÓTA", natomiast Klaudiusz Stachaczyński odczytał w języku węgierskim wiersz Sándora Petöfiego pt."NEMZETI DAL".

Uroczystość zakończono złożeniem wieńców pod pomnikiem Sándora Petöfiego - poety i adiutanta gen. Józefa Bema.

Na delegacji węgierskiej pozytywne wrażenie odniosło wykonanie hymnu i odczytanie wiersza w j.węgierskim.

Dodać należy, że w uroczystościach udział wzięli rodzice uczniów - członków chóru.

Następnie w lokalu TTPW przy ul.Waryńskiego odbyło się spotkanie z węgierskimi gośćmi, w czasie którego zapoznali się z historią i działalnością Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier (wszyscy Węgrzy byli pierwszy raz w lokalu TTPW). Nawiązano również przyjacielskie kontakty i wspólnie świętowano rocznicę 1848 roku.