dn. 1. listopada 2023 r.

Święto Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych skłaniają do refleksji nad przemijającym życiem, ale jest również czasem, gdy wspominamy bliskich nam Zmarłych.

Dla Członków Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier taką postacią jest ś.p. inż. Lippóczy Norbert. Pamięć o tej niezwykłej, zasłużonej dla Tarnowa postaci podtrzymywana jest przez TTPW, którego był współzałożycielem i głównym filarem aż do śmierci w 1996 r. w wieku 94 lat. Pochowany został na tarnowskim Starym Cmentarzu a opiekę nad grobem sprawuje założone przez Niego Towarzystwo.

Inż. Norbert Lippóczy mówił o sobie, że “jest Węgrem z duszą Polaka”. Odznaczony został m. in. Orderem Gwiazdy Republiki Węgierskiej i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Był Honorowym Obywatelem miasta Tarnowa. Bibliofilem i wytrawnym kolekcjonerem, hojnym ofiarodawcą. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
(kk)