Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier i Muzeum Okręgowe w Tarnowie postanowiło uczcić rocznicę urodzin Norberta Lippóczego umieszczając na domu, który kiedyś należał do rodziny Lippóczych w Tállya i był Jego rodzinnym domem tablicę pamiątkową z napisem dwujęzycznym o następującej treści „W tym domu urodził się Norbert Lippóczy, winiarz, kolekcjoner, wielki patriota węgierski i polski, honorowy obywatel Tarnowa, miasta gen. Józefa Bema”.

 
 
Uroczystość odbędzie się 2 czerwca 2012 roku w Tállya. W dawnym dworze Rakoczych w tej samej miejscowości zostanie otwarta wystawa „Exlibris winny ze zbiorów Norberta Lippóczego”, która w wersji dwujęzycznej zostanie w Tállya na kilka miesięcy przypominając mieszkańcom tej miejscowości oraz turystom, także z Polski, postać Lippóczego. Władze samorządu Tallya są gotowe wygospodarować na stałe jedną z sal na wystawę o Lippóczym ale należałoby wzbogacić ją o realia, np. biurko, krzesła, przedmioty związane z Panem Norbertem. 
Realizacja tego przedsięwzięcia jest wspierana finansowo przez miasto Tarnów.
 
Inż. Norbert Lippóczy (1902 – 1996) - nota biograficzna
Węgier z pochodzenia. Honorowy Obywatel miasta Tarnowa. Bibliofil i wytrawny kolekcjoner, hojny ofiarodawca. Pochodził z Tállya w okolicy Tokaju na Węgrzech, był absolwentem Akademii Rolniczej w Debreczynie. Rodzinne, handlowe kontakty z Polską doprowadziły do utworzenia w Tarnowie składnicy win. Miasto to stało się jego drugim domem, gdzie mieszkał od 1929 roku. Zauroczony zakopiańskim ludowym malarstwem na szkle zgromadził znakomitą kolekcję malarstwa, ceramiki huculskiej i rzeźby. Po wybuchu II wojny światowej zatrzymany na granicy przez NKWD skazany został na 5 lat obozów pracy. Dzięki usilnym staraniom żony po 14 latach rozłąki powrócił do kraju. W 1956 roku część swych zbiorów przekazał społeczeństwu Tarnowa w dowód wdzięczności za pomoc okazaną Węgrom walczącym o niepodległość. Był jednym z twórców i długoletnim honorowym prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. Swój olbrzymi zbiór exlibrisów liczący około 25 tys. sztuk przekazał do Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Był autorem wielu artykułów, organizatorem wystaw, tłumaczem i konsultantem. Mówił o sobie, że „jest Węgrem z duszą Polaka”. Odznaczony m. in. Orderem Gwiazdy Republiki Węgierskiej i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.