W lokalu TTPW w dniu 28.03.2012 r odbył się wieczór wspomnień. Poświęcony był Norbertowi LIPPÓCZY'emu /1902-1996/.Podczas spotkania postać wspominały osoby, które znały i przyjazniły się z Norbertem Lippóczym i rodziną /m.in. p.E.Klepacka, p.Z. Hosaja, p A. Surmiak i in./.

Oglądano zdjęcia z prywatnych zbiorów p. Elżbiety KLEPACKIEJ oraz slajdy, które zebral, przygotował i przedstawił A.Szpunar. Zebrani mieli możliwość zobaczenia tablicy pamiątkowej, która zostanie wmurowana na domu rodzinnym Norberta LIPPÓCZY'ego w miejscowości Tállya na Węgrzech.