W artykule publikujemy ciekawą i długą historię Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. Związki polsko - węgierskie mają długotrwałą tradycje, Kształtują się od zarania państwowości tych krajów, można je dostrzec już w dobie Piastów i Arpadów. Losy tych narodów i państw splatały się w dobie Odrodzenia, gdy na tronach Polski i Węgier zasiadali królowie Jagiellonów; szczególne zbliżenie przyniosły czasy Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Wyjątkowe w dziejach przyjaźni polsko węgierskiej zapisały się wydarzenia w okresie Wiosny Ludów 1848-49r., kiedy wielu Polaków, pod komendą wybitnych polskich oficerów, walczyło o wolność narodu węgierskiego. Chlubnie zapisały się tu nazwiska gen. Józefa Bema "naczelnego wodza Armii Siedmiogrodzkiej, gen Henryka Dembińskiego" dowódcy armii węgierskiej, gen Józefa Wysockiego - twórcy Legionu Polskiego oraz wielu innych.