Społeczny Komitet Pomocy Węgrom

Na wieść o krwawych wydarzeniach na Węgrzech społeczeństwo tarnowskie spontanicznie przystąpiło do organizowania pomocy dla Węgrów. Na wstępie siedmiu ochotników akcji krwiodawstwa wystąpiło z apelem do mieszkańców Tarnowa i powiatów o ochotnicze oddanie krwi dla rannych w Budapeszcie. Jak wynika z listy Powiatowego Zarządu PCK w Tarnowie, na apel zareagowało 117 ochotników. Chęć oddania krwi zgłosiło również 30 żołnierzy i oficerów miejscowego garnizonu Wojska Polskiego. Podczas trzydniowej akcji (29-31 październik 1956 r.) krew oddało 72 tarnowian (w tym 20 kobiet).

Zebrano 15 730 mln krwi, która została przewieziona do Stacji Krwiodawstwa w Krakowie zajmującej się transportem na Węgry.

Społeczna akcja objęła również zbiórkę leków opatrunków, które zbierał Powiatowy Oddział PCK w Tarnowie 29. 10.1956 r. odesłano dwa pierwsze transporty leków i opatrunków wartości 10000zł, ofiarowanych przez załogę Krakowskiego Przedsiębiorstwa Aptek - Oddział w Tarnowie, Powszechną Spółdzielnię Spożywców, Aptekę Miejską Szpitala. Zorganizowana zbiórka pieniężna przyniosła 16 098zl

W celu skoordynowania tej spontanicznej akcji, 30.10.1956 r. na Sesji Plenarnej Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie powołano Społeczny komitet Pomocy Węgrom. 

Akcja pomocy dla bratniego narodu węgierskiego ogarnęła szeroki rzesze społeczności tarnowskiej. 11 listopada Klub Dyskusyjny Inteligencji w Tarnowie zorganizował w Sali teatru im. L. Solskiego wieczór poezji i muzyki węgierskiej "Tarnowianie Węgrom". Dochód w całości przeznaczono na pomoc Węgrom. Podczas uroczystości wystąpił inż. Norbert Lippóczy z serdecznym podziękowaniem za okazaną pomoc - "Pragnę zapewnić Was, że my Węgrzy nigdy nie zapomnimy, że w tych ciężkich chwilach byliście z Nami" - zakończył ze wzruszeniem.