Dnia 9. stycznia 2024 r. siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Tarnowie odwiedził z nieoficjalną wizytą p. Dr Tibor Gerencsér – Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Został przyjęty przez przedstawicieli Zarządu TTPW. Spotkanie miało charakter roboczy i przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Omówiono sprawy związane ze zbiegiem dwu ważnych dla Węgier i Tarnowa uroczystości.

Pierwsza z nich to 230. rocznica urodzin Gen. Józefa Bema, bohatera Węgier i Polski oraz w mniejszym stopniu Turcji, jako obrońcy Aleppo. Druga to obchodzone co roku 15 marca Święto Narodowe Węgier jako upamiętnienie rewolucji Węgierskiej Wiosny Ludów z 1848 roku. Główną postacią tej rewolucji był również Gen. Józef Bem.

Obchody rocznicy urodzin Gen. Józefa Bema w Tarnowie organizują tarnowska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej we współpracy z Tarnowskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier.

Głównym organizatorem jest FSNT – NOT w Warszawie, która ogłasza 2024 Rok – Rokiem Generała Inżyniera Józefa Bema.

Patronat Honorowy nad Uroczystościami Obchodów 230. Rocznicy Urodzin J. Bema w Tarnowie objęła p. Ambasador Kovács Orsolya.

Drugą ważną dla Tarnowa uroczystością są tradycyjne już w Tarnowie, obchody (w tym roku 176-tej) rocznicy wybuchu rewolucji Węgierskiej Wiosny Ludów z 1848 roku. Organizatorem jest p.Konsul Generalny Węgier w Krakowie we współpracy z p. Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą.

Pan Konsul oraz Prezes TTPW omówili założenia programów obydwu uroczystości podkreślając wagę tych wydarzeń zarówno dla Węgier, Polski jak i w szczególności dla Tarnowa.

Na zakończenie wizyty Pan Konsul przekazał na ręce Prezesa TTPW zestaw bardzo ciekawych książek, z których część jest napisana w języku węgierskim, ale większość w języku polskim. Wydawnictwa wzbogacą bibliotekę Towarzystwa a te w języku węgierskim będą zapewne wykorzystywane przez kursantów uczących się tego języka w TTPW. Szczególnie cenne są piękne atlasy i przewodniki turystyczne. Dar został przyjęty z wdzięcznością.

Strony kończąc spotkanie wyraziły chęć dalszych, częstych kontaktów aktywizujących naszą współpracę.

(kk)

 

 

dn. 14.12.2023 r.

W piątek 8 grudnia br. w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier odbył się FINAŁ Konkursu Recytatorskiego Poezji Sándora Petőfiego. Do finału zakwalifikowało się sześcioro uczennic i uczniów z trzech tarnowskich szkół. Należały do nich: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej i Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego. Każda szkoła była reprezentowana przez dwie osoby (uczniów / uczennice).

Finaliści stawili się do Towarzystwa w asyście nauczycieli – opiekunów, rodziców lub (i) osób wspierających. Od początku spotkania panowała miła, choć napięta atmosfera.

Wszystkich zebranych powitał prezes TTPW Krzysztof Kołaciński, który podkreślił, że Konkurs odbywa się w Roku Sándora Petőfiego, pod Patronatem Honorowym Dr Tibora Gerencséra – Konsula Generalnego Węgier w Krakowie. Pani wiceprezes Wiesława Jaworska wręczyła wszystkim finalistom i ich opiekunom pamiątkowe medale oraz vouchery na 3-miesięczny, wstępny i bezpłatny (!!!) kurs języka węgierskiego. Każdy finalista może także dodatkowo, na tych samych warunkach, zaprosić jeszcze jedną osobę.

Po krótkim przedstawieniu członków Jury Konkursu nastąpiło losowanie kolejności przesłuchań i rozpoczął się właściwy konkurs. Pierwsi występowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15, następnie uczennice XVI-go Liceum Ogólnokształcącego, a po nich uczennice Zespołu Szkół Technicznych. Każdy kolejny uczestnik (uczestniczka) prezentował coraz wyższe umiejętności. Korzystali również z rekwizytów wzmacniających odbiór recytowanych wierszy przez publikę no i Jury. Po zakończeniu prezentacji Jury udało się na naradę, a w powstałej przerwie Prezes TTPW krótko przedstawił publiczności historię powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, wspomniał o związkach Polski z Węgrami oraz wieloletnią tradycję nauki języka węgierskiego prowadzonej przez TTPW.

Wreszcie nadeszła oczekiwana przez wszystkich chwila ogłoszenia werdyktu Jury. Przewodniczący, Pan Mirosław Kapinos (doświadczony filolog języka polskiego) stwierdził, że Jury miało duży problem z przyznaniem pierwszego miejsca, ponieważ dwie zawodniczki reprezentowały bardzo wysoki poziom i jednocześnie bardzo zbliżony do siebie. Jednak ostatecznie podjęto decyzję, że:


I miejsce zdobyła Jagoda Kózka z Zespołu Szkół Technicznych
II miejsce przyznano Elżbiecie Filipek z Zespołu Szkół Technicznych
III miejsce uzyskała Julia Łątka z XVI-go Liceum Ogólnokształcącego

Wyróżnienia otrzymali:
Natalia Soska z XVI-go Liceum Ogólnokształcącego
Adrian Bieniarz ze Szkoły Podstawowej Nr 15
Sebastian Borsa ze Szkoły Podstawowej Nr 15.

Zarówno Laureatki jak i Wyróżnieni zostali nagrodzeni wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez Pana Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, Dr Tibora Gerencséra.

Gdy opadło napięcie, a Finaliści cieszyli się nie tylko z zajętych miejsc, ale również z nagród, w rozmowach okazało się, że zdobywczynie pierwszego i drugiego miejsca to doświadczone zawodniczki, mające za sobą po kilka konkursów recytatorskich. To prawdziwe profesjonalistki, które przygotowane przez p. Martę Kaczor z ZST były bezkonkurencyjne.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w tym trudnym (choć nie w języku węgierskim) Konkursie Recytatorskim i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy Opiekunom przygotowującym Uczniów oraz wspierających ich rodziców i przyjaciół.

Do zobaczenia w następnej edycji naszego Konkursu.
(kk)

 

 

dn. 1. listopada 2023 r.

Święto Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych skłaniają do refleksji nad przemijającym życiem, ale jest również czasem, gdy wspominamy bliskich nam Zmarłych.

Dla Członków Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier taką postacią jest ś.p. inż. Lippóczy Norbert. Pamięć o tej niezwykłej, zasłużonej dla Tarnowa postaci podtrzymywana jest przez TTPW, którego był współzałożycielem i głównym filarem aż do śmierci w 1996 r. w wieku 94 lat. Pochowany został na tarnowskim Starym Cmentarzu a opiekę nad grobem sprawuje założone przez Niego Towarzystwo.

Inż. Norbert Lippóczy mówił o sobie, że “jest Węgrem z duszą Polaka”. Odznaczony został m. in. Orderem Gwiazdy Republiki Węgierskiej i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Był Honorowym Obywatelem miasta Tarnowa. Bibliofilem i wytrawnym kolekcjonerem, hojnym ofiarodawcą. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
(kk)

dn. 22. października 2023 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech (z siedzibą w Budapeszcie) obchodziło dnia 22. października br. Jubileusz 65-lecie swego utworzenia. Działalność Stowarzyszenia obejmuje jednoczenie Polek i Polaków mieszkających na Węgrzech, nauczanie języka ojczystego, rozszerzanie kultury polskiej, pogłębianie przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego oraz przyciąganie do siebie wielu Węgrów sympatyzujących z Polską i Polakami świadczy chlubnie o chęci zachowania łączności Członków Stowarzyszenia z Macierzą oraz upowszechniania wielowiekowych związków łączących oba Kraje.

Nasze Towarzystwo zostało zaszczycone zaproszeniem do udziału w tym Jubileuszu. TTPW było reprezentowane przez Prezesa Krzysztofa Kołacińskiego oraz Wiceprezesa Andrzeja Szpunara.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Polskim w X-tej dzielnicy Budapesztu. Po mszy, jeszcze w kościele rozpoczęła się część oficjalna obchodów Jubileuszu. W jej trakcie Kol. Kołaciński odczytał stosowny List Gratulacyjny oraz obaj prezesi wręczyli na ręce Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech – p. Alfreda Wtulicha pamiątkowy medalion z portretem gen. Józefa Bema. W zamian otrzymali pamiątkowe medale „Bemowskie”.

Ze szczegółowym opisem tej części uroczystości można zapoznać się pod linkiem:
http://parafiabudapeszt.pl/2023/10/22/65-urodziny-psk-im-j-bema/
prawa autorskie: Inf. Głos Polonii, fot. B.Pál

Druga część obchodów miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia w Budapeszcie przy Nádor u. Rozpoczęły ją wspomnienia byłych Prezesek oraz wieloletnich Członkiń i Członków „Bema” (tak jak w skrócie nazywają się sami). Każdy, kto zdecydował się na publiczne wspomnienia był honorowany medalem Jubileuszu 65-lecia Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem programu był spektakl teatralny „Bem i Petőfi – bohaterowie obydwu narodów” w wykonaniu czworga artystów węgierskich. Był to istotny element uroczystości bowiem trwał około 80 minut. Większość recytacji odbywała się w języku węgierskim a niewielkie fragmenty w języku polskim. Trzeba przyznać, że artyści dawali z siebie bardzo dużo a recytacjom towarzyszyło często tło muzyczne akordeonu, przez co spektakl był bardzo interesujący.

Końcowym akcentem uroczystości był tort okolicznościowy oraz rozmowy w swobodnym gronie. Nie mogło również zabraknąć znakomitych win węgierskich. Długo będziemy wspominać ten wspaniały dzień i nowych poznanych (węgierskich???) przyjaciół.

W imieniu Członków i Sympatyków Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, pochylamy się z szacunkiem nad szczytną historią Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech, podziwiamy szeroko rozbudowaną działalność i życzymy z całego serca wszelkiej pomyślności w kontynuacji tego dzieła jeszcze przez długie lata. Natomiast Członkom Stowarzyszenia – realizacji wszystkich planów oraz zdrowia i szczęścia osobistego.
(kk)