W związku z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej, które przypadają  na dzień 23 marca w Tarnowskim Towarzystwie Przyjaciół Węgier gościła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie. Spotkanie zainicjowała Pani Grażyna Sabat.  Na spotkaniu, które odbyło się 9 marca Andrzej Szpunar – prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier przedstawił „węgierskie” miejsca w Tarnowie. Miejsca, tablice, pomniki, upamiętnienia, obok których przechodzimy w życiu codziennym a które mają swoją historię  i swoje znaczenie zarówno dla Węgrów jak i Polaków, nie tylko mieszkańców Tarnowa.
 
Pierwsze z nich to oczywiście Mauzoleum generała Józefa Bema w Parku Strzeleckim, następne to pomnik generała przy ulicy Wałowej. Okazale prezentuje się Brama Seklerów przy ul. Krakowskiej, dar cieśli z Siedmiogrodu a za bramą kopijniki (drewniane pamiątkowe stelle) Norberta Lippóczego, Węgra, Honorowego Obywatela miasta Tarnowa i Michała Forgona węgierskiego historyka poległego w czasie I Wojny Światowej. W tle zaś widać pomnik Sándora Petofiego, poety i adiutanta gen. Józefa Bema, dar mieszkańców Kiskőrös. 
 
Na przedstawionej prezentacji wstąpiono także pod budynek, który stoi na miejscu domu w którym urodził się gen. Józef Bem przy Burku o czym informuje pamiątkowa tablica, a także pod tablicę poświęconą Józefowi Antalowi wielkiemu przyjacielowi i obrońcy Polaków, którzy schronili się na Węgrzech po przegranej we wrześniu 1939 roku. Wspomniano także Norberta Lippóczego Węgra o duszy Polaka, któremu los dał dwie ojczyzny jak napisane jest na jego epitafium na Cmentarzu Starym.
 
Spotkanie zakończyła rozmowa o trudnym języku węgierskim i jego niezwykłych nazwach na rzeczy powszechnie nazywane inaczej w języku mieszkańców Europy, jak np. komputer – po węgiersku számitógép.
 
 
W tym roku, zaplanowane oficjalne obchody Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, które miały się odbywać w Bochni z udziałem prezydentów obu krajów, zostały odwołane ze względu na sytuację polityczną.
 
To nie przeszkodziło Tarnowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Węgier w zorganizowaniu tego Święta we własnym zakresie. W siedzibie TTPW spotkało się grono miłośników Węgier, aby wspólnie przypomnieć związki łączące oba kraje. 
 
Zebranych powitała oraz przypomniała genezę Święta Wiceprezeska Towarzystwa p. Wiesława Jaworska. Następnie Prezes p. Andrzej Szpunar przedstawił prezentację obejmującą nieznane zdjęcia z życia inż. Norberta Lippóczego oraz przypomniał fragmenty jego życiorysu. 
 
11. marca obchodziliśmy 120 rocznicę urodzin tego „Węgra z duszą Polaka” jak sam o sobie mawiał, współzałożyciela Towarzystwa oraz Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Nieznane nam wcześniej zdjęcia z p. Norbertem udostępniła ze swoich albumów rodzinnych Kol. Elżbieta Klepacka .
 
Po prezentacji, przy kieliszku wina tokajskiego i wspaniałych pogacsa’ch (dzieła Kol. Wiceprezeski) wywiązała się dyskusja wspomnieniowa o tej wspaniałej postaci. Należy zwrócić uwagę, że N.Lippóczy (urodzony w Tállya, region Tokaj na Węgrzech) w okresie międzywojennym prowadził w Tarnowie piwnicę win tokajskich.
 
Kolejnym elementem spotkania była prezentacja książki pt. „Sekrety Budapesztu” (wyd. Księży Młyn) autorstwa Członka Towarzystwa – Kol. Waldemara Kuglera. Autor – przewodnik po Budapeszcie i organizator turystyki, przybliżył słuchaczom (z których wielu zna to miasto jak „swoje”) ciekawostki nieznane nawet rodowitym budapesztańczykom. Niektórzy z członków Towarzystwa posiadali już tę książkę, ale wszyscy z uwagą wysłuchali opowieści Autora o tym jak książka powstawała oraz co bardziej interesujących epizodach z książki. Książka dotarła już do jednego z rodowitych budapesztańczyków znającego język polski i wzbudziła w nim podziw. Rzeczywiście opisywane ciekawostki z międzywojennego Budapesztu są nawet tam mało znane, dlatego zasługują w pełni na miano „sekretów”.
 
Dyskusje o kontaktach polsko – węgierskich trwały do późnych godzin wieczornych, zwłaszcza że wśród obecnych znalazł się Węgier „z krwi i kości” – mąż jednej z koleżanek.
 
Okladka Sekrety Budapesztu
 
Okladka Sekrety Budapesztu2
 
W piątek, dnia 11. marca 2022 r. przypadła 120 rocznica urodzin Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa – inż. Norberta Lippóczego. 
 
Pamięć o tej niezwykłej, zasłużonej dla Tarnowa postaci podtrzymywana jest przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, którego był współzałożycielem i głównym filarem aż do śmierci w 1996 r. Pochowany został na tarnowskim Starym Cmentarzu a opiekę nad grobem sprawuje założone przez Niego Towarzystwo. 
 
Tradycyjnie w tym dniu o godz. 16tej nastąpiło złożenie wiązanki na płycie grobowca przez przedstawicieli Zarządu TTPW.
 
Inż. Norbert Lippóczy mówił o sobie, że “jest Węgrem z duszą Polaka”. Odznaczony został m. in. Orderem Gwiazdy Republiki Węgierskiej i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 

W środę, dnia 27 października 20212 r. Konsul Generalny Republiki Węgier pan Gerencsér Tibor wraz z małżonką złożyli kurtuazyjną wizytę w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Konsul, który rozpoczął misje dyplomatyczną w Krakowie we wrześniu 2020 r., ze względu na pandemię nie miał dotychczas możliwości (pomimo deklarowanej chęci) wcześniejszego odwiedzenia Towarzystwa.

Państwo Gerencsér zapoznali się z 65-cio letnią genezą Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier i specyfiką jego działania. W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie Towarzystwa oraz słuchacze kursu języka węgierskiego prowadzonego przez lektorkę Wydziału Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego p. Lidię Żołnierek.

Po powitaniu stron, Prezes Towarzystwa p. Andrzej Szpunar przedstawił prezentację obrazującą dzieje i działalność TTPW. W dyskusji jaka wywiązała się po prezentacji zwracano uwagę na więzi łączące Tarnów z Węgrami a nie wynikające wyłącznie z faktu, że nasze Miasto było miejscem narodzin Bohatera Węgier i Polski gen. Józefa Bema. Pan Konsul był bardzo zainteresowany ciągle istniejącą i zdumiewająco intensywną współpracą polsko – węgierską, której źródłem jest społeczność Tarnowa. Tutaj wskazano przede wszystkim działalność Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, jednostek samorządowych np. Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gmin ościennych, różnego rodzaju stowarzyszeń, szkół tarnowskich oraz kontakty osobiste członków Towarzystwa.

Konsul zaciekawił się bardzo promocją wiedzy o Węgrzech i rozwijaniem współpracy polsko – węgierskiej w szkołach. Spośród nich wyróżniają się: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema, Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Olimpijczyków oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach. To wzajemne wizyty grup uczniowskich wraz z nauczycielami współpracujących szkół, wspólna realizacja projektów z programów unijnych i krajowych np. Erasmus+, Fundacji Władysława Felczaka i innych.

W trakcie ożywionej dyskusji p. Konsul deklarował chęć wsparcia tej wielokierunkowej działalności w celu nie tylko jej podtrzymywania, ale dodatkowego jej rozwijania. Jednocześnie przedstawił wizję zorganizowania w Tarnowie centralnych obchodów rocznicy wybuchu Wiosny Ludów w dniu 15 marca 2022 r.

Następnie, uczestnicy spotkania udali się pod pomnik gen. Józefa Bema przy ul. Wałowej, gdzie Konsul i przedstawiciele TTPW złożyli wiązanki kwiatów. Po tym tradycyjnym geście Zarząd TTPW kontynuował rozmowy z p. Konsulem w sprawach form dalszej współpracy.

Na pożegnanie p. Konsul zadeklarował chęć odwiedzenia TTPW i wymienionych powyżej szkół celem prowadzenia dalszych rozmów roboczych.

Tibor Gerencsér urodził się 24 marca 1986 r. w Pápa. Ukończył Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytet Warszawski. Na poprzednim stanowisku, w latach 2018 – 2020 był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. Wcześniej w 2015 r. uczestniczył w międzynarodowym programie parlamentarnym w Kancelarii Sejmu w Warszawie, natomiast od 2012 do 2013 r. był wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.