W czerwcu 2017 r. grupa członków TTPW udała się na kolejną wycieczkę na Węgry. Tym razem zwiedzano miasto GYŐR. Odbyło się spotkanie z tamtejszą mniejszością polską i zaprzyjaźnionymi z Nimi Węgrami a następnie wspólnie udano się do sąsiedniej miejscowości GYŐRÚJBARÁT. gdzie w piwnicach p. STUKSZA CSABY biesiadowano przy winie, znakomitym poczęstunku oraz muzyce, śpiewie i tańcach do póżnych godzin wieczornych.

Następnym etapem wycieczki była miejscowość KALOCSA słynąca na cały świat z produkcji znakomitej papryki (ostrej i słodkiej), ręcznie haftowanych serwetek, serwet, materiałów itp. Zwiedzano również miejscową manufakturę gdzie wytwarzana jest porcelana ręcznie malowana w kolorowe wzory charakterystyczne dla KALOCSY i całego regionu. W miejscowej csardzie spożywano dania typowe dla kuchni węgierskiej (m.in. zupa rybna).

Ostatnim etapem była miejscowość GYŐNGYŐS, gdzie po zwiedzeniu starówki uczestnicy wycieczki udali się kolejką wąskotorową do MÁTRAFÜRED podziwiając po drodze piękny krajobraz pasma gór Mátra.

Wszyscy "wycieczkowicze" już zadeklarowali chęć zorganizowania i wyjazdu na kolejną wycieczkę na Wegry.

 

 

 

W dniach 19,20 i 21 maja 2017 r. na zaproszenie władz miasta Kiskőrös przebywała delegacja TTPW. W tym zaprzyjaźnionym z Tarnowem mieście odbył się wtedy festiwal strudla. Spotkanie z władzami miasta było okazją do wręczenia przez burmistrza - Domonyi László na ręce prezes TTPW Wiesławy Kozaka-Jaworskiej medalu w uznaniu za wybitną działalność na rzecz miasta Kiskőrös oraz za rozwój wspólnych kontaktów międzynarodowych oraz portretu Sándora Petőfiego.

Burmistrz otrzymał plakietkę z wizerunkiem gen. Józefa Bema, która wykonana była z okazji 60-lecia TTPW.

Wiejący, bardzo silny wiatr i tak nie ostudził ciepłych chwil podczas spotkań z Węgrami.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zgodnie z § 20 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 06 czerwca 2017r. (wtorek) o godzinie 18:00 w związku z koniecznością podjęcia uchwały o nadaniu honorowego członkostwa - & 13 Statutu TTPW.

PORZĄDEK OBRAD

1. Wprowadzenie,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa
6. Wolne głosy i wnioski,
7. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w lokalu Towarzystwa w Tarnowie na ul. Waryńskiego 10. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 22 Statutu, ustala się na dzień 6 czerwca 2017r. na godzinę 18:30. Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.