logo ttpw duze       logo 1956 duze

 


1956
Wspólna przeszłość, wspólna pamięć

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier
ma zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków Węgier na uroczytości
z okazji uczczenia pamięci
Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r na Węgrzech

odbywające się pod patronatem

dr hab. Adrienne Körmendy, Konsula Generalnego Węgier w Krakowie
oraz

Romana Ciepieli Prezydenta Miasta Tarnowa


22 kwietnia 2017 roku (sobota)
o godzinie 13.00 w tarnowskim Ratuszu

Konferencja „Hołd bohaterom”
Prowadzący: Małgorzata Malec
wiceprezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

23 marca 2017 r. w Dniu Przyjazni Polsko - Węgierskiej w lokalu TTPW gościliśmy delegację województwa Jasz-Nagykun-Szolnok z wicewojewodą regionu - Zsoltem BEREC.
 
Szczególną okazją do tego spotkania była promocja książki Istvána BALI pt."Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki". Autor /dobrze mówiący po polsku/ przedstawił kulisy powstania tej książki. która zawiera wiele czarno-białych jak również kolorowych fotografii przedstawiających historię kontaktów między obu naszymi województwami. Książki rozeszły się jak przysłowiowe "ciepłe bułeczki". Spotkanie było również okazją do zapoznania członków delegacji z okolicznościami powstania. historią i działalnością Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
 
Nadmienić należy. że delegacja przybyła na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, którego przedstawiciele wzięli udział w tym spotkaniu.
 
Na zakończenie spotkania, okolicznościowymi plakietkami z wizerunkiem gen.Józefa Bema wyróżnieni zostali:
 
- wicewojewoda woj. Szolnok - Zsolt BEREC
 
- autor książki - István BALI
 
- lektor j.węgierskiego UJ w Krakowie - Lidia ŻOŁNIEREK
 
15 października 2016 r. w Tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość poświęcona 60 rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 r. oraz 60 rocznicy powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
 
Uroczystość jubileuszowa , którą otworzyli: prezes TTPW - Wiesława Kozaka - Jaworska oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Andrzej Szpunar /v-ce prezes TTPW/  rozpoczęła się odegraniem hymnów państwowych Polski i Węgier oraz powitaniem zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział : Konsul Generalny w Krakowie - p.Adrienne Körmendy, były Ambasador Węgier-p.Ákos Engelmayer,Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie-p.János Tischler ,  posłanka na Sejm - p.Urszula Augustyn,
 
V-ce Marszałek woj. małopolskiego - p. Stanisław Sorys, Prezydent m.Tarnowa - p.Roman Ciepiela oraz delegacja z Kiskőrös, /która nieco wcześniej zwiedziła miasto, Park Strzelecki z Mauzoleum Bema i odsłoniła tablicę informującą o posadzeniu w roku 2004 drzewa-symbolu przyjażni między obu naszymi narodami/ oraz członkowie i sympatycy Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. Podczas konferencji naukowej, którą poprowadził były Ambasador Węgier Ákos Engelmayer wysłuchano kilku referatów na temat Powstania Węgierskiego 1956 r oraz prezentacji związanej z powstaniem i historią Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
 
Prezes TTPW odznaczyła kilka osób jubileuszową plakietką z wizerunkiem gen.Józefa Bema i okolicznościowymi napisami  w języku węgierskim i polskim.
 
Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności TTPW otrzymało od Prezydenta Tarnowa DUKAT TARNOWSKI 2016 za wieloletnie działania na rzecz umacniania więzi polsko-węgierskich,natomiast od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego okolicznościowy medal.