Towarzystwo Przyjaciół Węgier w swojej siedzibie gościło delegacje z węgierskich miast : VESZPRÉM i KISKŐRÖS, które przebywały w Tarnowie z okazji obchodów 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Podczas spotkania burmistrzów, członków delegacji obu miast z Zarządem TTPW omówiono dalsze kierunki działań w zacieśnianiu przyjacielskich kontaktów. 

 

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier i Muzeum Okręgowe w Tarnowie postanowiło uczcić rocznicę urodzin Norberta Lippóczego umieszczając na domu, który kiedyś należał do rodziny Lippóczych w Tállya i był Jego rodzinnym domem tablicę pamiątkową z napisem dwujęzycznym o następującej treści „W tym domu urodził się Norbert Lippóczy, winiarz, kolekcjoner, wielki patriota węgierski i polski, honorowy obywatel Tarnowa, miasta gen. Józefa Bema”.

 

W lokalu TTPW w dniu 28.03.2012 r odbył się wieczór wspomnień. Poświęcony był Norbertowi LIPPÓCZY'emu /1902-1996/.Podczas spotkania postać wspominały osoby, które znały i przyjazniły się z Norbertem Lippóczym i rodziną /m.in. p.E.Klepacka, p.Z. Hosaja, p A. Surmiak i in./.

Oglądano zdjęcia z prywatnych zbiorów p. Elżbiety KLEPACKIEJ oraz slajdy, które zebral, przygotował i przedstawił A.Szpunar. Zebrani mieli możliwość zobaczenia tablicy pamiątkowej, która zostanie wmurowana na domu rodzinnym Norberta LIPPÓCZY'ego w miejscowości Tállya na Węgrzech.

 

 

W dniu 15 lutego 2012 r. w siedzibie TTPW odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym złożono sprawozdanie z działalności za okres 2008-2011, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono stan finansów TTPW. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustepujacemu Zarządowi i wybrało nowy Zarząd TTPW w skład którego weszli : Wiesława KOZAKA-JAWORSKA - prezes, Małgorzata MALEC i Andrzej SZPUNAR - wiceprezesi, Marta JURCZAK - sekretarz, Barbara TYKA, Urszula CIEŚLIKOWSKA, Marzena RYŚ, Elżbieta STÓJ, Zygmunt PAWLINA, Ryszard REICHERT, Krzysztof CZUBA i Michał WIDLAK - członkowie Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Na zakończenie zebrania zaapelowano do zebranych o WPŁACANIE 1% PODATKU na rzecz TTPW jako organizacji pozarządowej.

 

55 rocznica powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Wegier była okazją do spotkania w dniu 09 grudnia 2011 r. w tarnowskim Ratuszu. W uroczystości tej, której przewodniczył dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Adam Bartosz wzięli udział przedstawiciele samorządu z prezydentem - Ryszardem Ścigałą na czele, Zarząd, członkowie i sympatycy TTPW.

V-ce prezes - Andrzej Szpunar w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania TTPW, scharakteryzował osoby, które tworzyły tę historię. Poinformował o sukcesach i osiągnięciach wszystkich osób działających przez miniony okres czasu na rzecz TTPW. W spotkaniu wziął udział dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie - dr János TISCHLER, który przybliżył zebranym genezę, przebieg i skutki Węgierskiego Pażdziernika 1956 r.

Na zakończenie spotkania, tradycyjnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Bema z okazji przypadającej w dniu 10 grudnia rocznicy śmierci.